ANAESTHESIA

Anesthesia

Professor

1

Dr.Sarvjeet Kaur

Associate Professor

5

Dr. Seema Jindal

Dr. Haramritpal Kaur
 

Dr. Kewal Krishan Gupta 

Dr. Gurkaran Kaur
 

Dr. Amanjot Singh

Assistant Professor

4

Dr. Mukesh Kumar

Dr. Gagandeep

Dr. Amrinder Singh

Dr. Divya Kavita

Senior Resident

10

Dr. Rajvir Kaur

Dr. Dhruvika Chaudhary

Dr. Shashank Gupta

Dr. Amanpreet Kaur

Dr. Komal Lally

Dr. Anureet Kaur

Dr. Gagandeep Kaur

Dr. Gurwinder Kaur

Dr. Anju Bala

Dr. Vimal Parsad